Vettä ja energiaa säästävät ratkaisut pesuloille

Ecolab tarjoaa täydellisiä vesi- ja energiajärjestelmiä, joiden avulla pesulat voivat vähentää veden- ja energiankulutustaan. Vesi- ja energiasuunnittelutiimimme suunnittelee räätälöityjä ratkaisuja kutakin pesulaa varten ja hallinnoi koko hanketta pesulan alustavasta arvioinnista käyttöönottoon ja säästöjen osoittamiseen. 

Ohjelmat, tuotteet, laitteet ja palvelut

Aqua Energy System

Aqua Energy System on lämpöenergiavaraaja, joka kerää ja jakelee ilmaisella, talteenotetulla energialla lämmitettyä vettä. 

Aqua Heater Plus

AquaHeater-tuotteet ovat tehokkaita kaasulämmittimiä, jotka voidaan asentaa käyttöpaikalle ja joita voidaan käyttää suoraan käyttö- tai prosessiveden lämmittämiseen. Jolloin höyryn tuottamiseen (kattila) ja jakeluun (höyry- ja lauhdeputkisto) liittyvät kustannukset jäävät pois. Aquaheater-tuotteisiin voidaan integroida levysuodatusyksikkö (Aquaheater P), joka poistaa nukka-, hius- ja muita hiukkasia prosessivedestä sen lämmityksen aikana. Tarvittaessa AquaHeater-tuotteet voidaan liittää vesisäiliöihin kuumavesipuskurien hallintaa varten (AquaHeater Plus Smart ja AquaHeater Plus HT). 

EOP Max2 -lämmönvaihdin

Energy Optimizer Max² on lämmönvaihdin, joka on suunniteltu erittäin tehokkaaseen lämmön talteenottoon sekä erittäin saastuneen veden käsittelyyn. Se perustuu sarjaan pyöriviä levyjä lämmönvaihtopinnan maksimoimiseksi ja likaisen jäteveden aiheuttamien saostumien muodostumisen estämiseksi. Ruostumattomat teräspinnat erottavat puhtaan ja likaisen veden. EOP Max² erottuu korkealla 65-75 % hyötysuhteella, alhaisilla ylläpitokustannuksilla ja joustavuudella, joka perustuu mahdollisuuteen vaihtaa yksittäisiä levyjä. 

EOP Max2PLUS -lämmönvaihdin

Energy Optimizer Max² Plus on avaimet käteen -ratkaisu, joka on suunniteltu korkean lämmöntalteenottotehokkuuden saavuttamiseen, erittäin saastuneen veden käsittelyyn sekä tehokkuuden ja säästöjen valvontaan asennettujen antureiden avulla. Se perustuu sarjaan pyöriviä levyjä lämmönvaihtopinnan maksimoimiseksi ja likaisen jäteveden aiheuttamien saostumien muodostumisen estämiseksi. Ruostumattomat teräspinnat erottavat puhtaan ja likaisen veden. 

Aqua Batch

AquaBatch on suunniteltu putkipesukoneiden esipesu-, pääpesu- tai huuhteluvyöhykkeen linjasuodatukseen. Aquabatch käyttää yksivaiheista levysuodatusjärjestelmää kuitujen, hiusten ja muiden hiukkasten poistamiseen suoraan linjassa ja pestyn tekstiilin laadun parantamiseen, mikä vähentää veden ja energian tarvetta. Yhdestä rummusta otettu vesi suodatetaan keskimäärin 3 kertaa (syklin kestosta riippuen) kunkin syklin aikana. 

Aqua Catch

Aquacatch maksimoi puristimien veden uudelleenkäytön ja takaa aina optimaalisen huuhtelun laadun. 

Aqua Drain

AquaDrain on pussisuodatusjärjestelmä, jota käytetään paluuhuuhteluveden suodattamiseen ennen sen poistamista. Oskilloiva suodatinpussi poistaa kiinteät hiukkaset paluuhuuhteluvedestä, mikä vähentää nukka-, roska- ja COD-päästöjä. 

Aquamiser

Aquamiser™ veden uudelleenkäyttöjärjestelmä on erityisesti putkipesukoneita varten suunniteltu prosessiin integroitu, vähän huoltoa vaativa lähestymistapa, joka on suunniteltu viemään veden uudelleenkäyttö askeleen pidemmälle. Aquamiser suodattaa valitusta jätevedestä kiintoaineet ja nukan, ja järjestelmän rakenteen ansiosta se voi hallita uudelleenkäytettävää vettä sekä pesukoneen alussa että lopussa. Tämä tarjoaa merkittäviä vedensäästöjä. 

Blue Ocean

Blue Ocean -vedensuodatusjärjestelmää voidaan käyttää pesukoneiden puristimissa ja jatkuvatoimisissa eräpesukoneissa, ja se voi suodattaa prosessiveden 115 mikroniin asti yksivaiheisen levysuodatusjärjestelmän avulla. Suodatettu vesi on valmiina uudelleenkäyttöön 25-40 °C asteisena (pesuprosessista riippuen), mikä säästää sekä vettä että energiaa. Pesuveden puskurisäiliöitä ja suodatetun veden varastosäiliöitä voidaan tarvittaessa liittää lisää.