MAAILMANLAAJUINEN TYÖNTEKIJÄN JA TYÖNHAKIJAN TIETOSUOJAILMOITUS

Tämä globaali työntekijöiden ja työnhakijoiden tietosuojailmoitus ("Tietosuojailmoitus" tai "Ilmoitus") koskee kaikkialla maailmanlaajuisessa Ecolab-yrityksessä työskenteleviä työntekijöitä, itsenäisiä urakoitsijoita tai niitä, jotka ovat muutoin sitoutuneet tai joiden kanssa harkitaan sitoutumista Ecolabin kanssa työsuhteen, sopimuksen tai ammatilliselta pohjalta. Tässä ilmoituksessa kuvataan henkilötiedot, joita Ecolab voi kerätä hakuprosessin ja työsuhteesi aikana, kuinka Ecolab käyttää ja suojaa näitä tietoja ja kenen kanssa voimme jakaa niitä.

Tämän maailmanlaajuisen työntekijöiden ja työnhakijoiden tietosuojailmoituksen tarkoituksena on asettaa yhtenäinen standardi jokaiselle Ecolab-yksikölle työntekijöiden henkilötietojen suojaamiseen liittyen. Ecolab ymmärtää, että tietyt lait voivat asettaa lisävaatimuksia niiden lisäksi, joita on kuvailtu tässä maailmanlaajuisessa työntekijän ja työnhakijan tietosuojailmoituksessa. Sellaisenaan tämä ilmoitus täydentää yleisölle suunnattua Tietosuojailmoitusta, siltä osin kuin olet saattanut vierailla Ecolab-verkkosivuston yleisölle suunnatulla alueella hakuprosessisi aikana. Lisäksi kaikki asuinmaatasi koskevat paikalliset ilmoitukset tai yksityisyyteen liittyvät ilmoitukset syrjäyttävät tämän maailmanlaajuisen työntekijän ja työnhakijan tietosuojan sen mukaan, missä määrin ristiriita on olemassa.

MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME SINUSTA?

Henkilötiedot (tunnetaan myös nimellä henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot (PII) tai henkilötiedot) ovat tietoja, joiden avulla voidaan tunnistaa sinut tai kuka tahansa muu henkilö, johon tiedot voivat liittyä. Joitakin sinulta hakuprosessin aikana pyydettyjä tietoja tarvitaan henkilöllisyytesi vahvistamiseksi ja pätevyyden arvioimiseksi siihen tehtävään, johon haet. Lisäksi tietyt tiedot vaaditaan työsuhteen solmimiseksi, kun taas muita tietoja kerätään koko työsuhteesi ajan. Ecolab kerää tietoja, jotka ovat asuinmaasi lain sallimia. Tiettyjä tietoja, kuten sukupuoli, rotu ja uskonto, voidaan kerätä vain, jos se on lainkäyttöalueellasi sallittua. 

Henkilötietoja, joita keräämme työsuhteesi tai hakemuksesi yhteydessä, voivat olla seuraavat:

 • Nimi ja yhteystiedot (esim. osoite, puhelinnumero, sähköposti, faksi)
 • Yhteystiedot hätätilanteissa (esim. puhelinnumero, suhteen laatu)
 • Henkilötiedot (esim. syntymäaika, siviilisääty, syntymäpaikka, kansallisuus, asuinpaikka, kansalaisuus, työluvan tila, sotilasasema, kansalaisuus, ensisijainen kieli)
 • Maksutiedot (esim. henkilökohtaiset pankkitilitiedot, verotukseen liittyvät lomakkeet ja tiedot, Ecolab-yrityskortin numero)
 • Tunnistustiedot (esim. SSN tai muu kansallinen henkilötunnus, passin numero, ajokortin numero, rekisterikilven numero)
 • Tilitiedot (esim. Ecolabin työportaalin tai muiden työntekijäportaalien kirjautumistiedot)
 • Työllisyystiedot (esim. työsuhteen alkamispäivämäärät, korvaukset ja edut, ammattiliitto, eläkkeelle jääminen, vakuutukset, edunsaajat, työrajoitukset ja -mukautukset, valitusten ratkaisut, suoritus)
 • Asematiedot (esim. Ecolab-tunniste, työnimike, osasto/liiketoimintayksikkö, esihenkilö, toimipaikka, tietokone- ja kulkuoikeudet
 • Koulutus (esim. koulutustaso, ala ja laitos, pätevyyden arvioinnit, ammatilliset luvat ja todistukset tai koulutuskurssit)
 • Ammatillinen historia (esim. aiemmat työnantajat tai aikaisemmat tehtävät; suosituskirjeet)
 • Läsnäolotiedot (esim. palkallinen vapaa ("PTO") ja PTO-pyynnöt ja kaikki muut poissaolopyynnöt)
 • Viestintätiedot (esim. vastaajaviestit, sähköpostit, kirjeenvaihto, asiakirjat ja muut työtuotteet ja viestit, jotka on luotu, tallennettu tai lähetetty käyttämällä verkkojamme, sovelluksiamme, laitteitamme, tietokoneitamme tai viestintälaitteitamme; kyselytiedot)
 • Rekrytointi- ja irtisanoutumisprosesseista kerätyt tiedot (esim. haastattelutiedot, CV tai ansioluettelo, saatekirjeet, viittaukset, viitekirjeet, tausta- ja luottotarkastukset, opintosuoritusotteet, kanssakäyminen ennen palkkausta, referenssikirjeet, tarjouskirjeet ja palkkauksen hyväksymispäivät, alkamis- ja päättymispäivät, eropäivä ja -syyt)
 • Teollisuuden hygienia-altistumisen arviointi- ja seurantatiedot
 • Muut tiedot, jotka on toimitettu etuuksien, palkanlaskennan tai henkilöstöresurssien edellyttämissä muodoissa sovellettavien lakien mukaisesti
 • Kuva- ja samankaltaisuustiedot lain niin salliessa ja/tai myöhemmän ilmoituksen jälkeen lain niin vaatiessa (esim. henkilöllisyyskuva, CCTV-materiaali, muut kuvat tai valokuvat sekä avainkortin käyttöajat ja -paikat)
 • Teknologiatiedot ja tiedot, jotks on annettu Ecolabin evästeilmoituksessa, kun käytät tiettyjä Ecolab-sivustoja, paikallisen lain niin salliessa, mukaan lukien silloin, kun työntekijä voi kieltäytyä tällaisesta tiedonkeruusta (esim. selaus-, verkko- tai muu käyttötiedot yrityksen laitteista tai yrityksen verkoista, työlaitteen IP-osoite osoitteet, käyttäjätunnukset, salasanat ja muut tunnistetiedot, joita käytetään Ecolabin järjestelmien, sovellusten, laitteiden, tietokoneiden tai viestintälaitteiden käyttämiseen
 • Yksilölliset henkilökohtaiset tunnisteet, jotka liittyvät tiettyyn verkkosivuston seurantatekniikkaan, kuten on kuvattu Ecolabin evästeilmoituksessa, ja koska voit kieltäytyä tämän evästeilmoituksen mukaisesti (esim. laitetunniste, evästeet, beaconit, pikselitunnisteet, mobiilimainosten tunnisteet tai muu vastaava tekniikka tai muut pysyvät tunnisteet) Huomaa, että vaikka tätä tietosuojailmoitusta sovelletaan kaikkeen työntekijän toimintaan, evästeiden sovellettavuus ja niihin liittyvä evästeilmoitus voivat vaihdella, jos olet tietyillä verkkosivustoilla, jotka eivät ole www.ecolab.com.
 • Muut tiedot, joita voidaan vaihtaa Ecolabin työsuhteen alkamisen aikana.  Olet tietoinen kaikista myöhemmin kerätyistä tiedoista, koska ne tulevat suoraan sinulta.

Joitakin henkilötietoja pidetään arkaluonteisina tai erityisinä henkilökohtaisina tietoina tiettyjen tietosuojasäännösten mukaisesti. Jos laki niin vaatii, sinun nimenomainen suostumuksesi tällaisten arkaluonteisten henkilötietojen keräämiseen, käsittelyyn tai siirtämiseen hankitaan. Asianmukaiset turvallisuus- ja suojatoimenpiteet ovat yhdenmukaisia tietojen ja käsittelytoimien luonteen ja riskien kanssa.

MITKÄ OVAT ECOLABIN KERÄÄMIEN HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET?

Kun annat henkilötietoja Ecolabille, kuten tässä tietosuojailmoituksessa on kuvattu, henkilötiedot kerätään yleensä suoraan sinulta ja tiedät siten tarkat henkilötiedot, joita keräämme.

Jos olet työnhakija, joka käyttää kolmannen osapuolen työnhakukonetta, sosiaalisen median alustaa (esim. LinkedIn), tai rekrytoija, joka ei ole sidoksissa Ecolabiin, Ecolab voi saada joitakin henkilötietojasi epäsuorasti kyseisten lähteiden kautta. Huomaa, että tämä yleinen työntekijöiden ja hakijoiden tietosuojailmoitus ei koske ulkoisia kolmansia osapuolia, eikä Ecolabilla ole vaikutusvaltaa ulkoisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin. On suositeltavaa, että tarkistat tietyn verkkosivuston, yhteisön tai henkilön tietosuojakäytännöt ottamalla heihin suoraan yhteyttä tai tutustumalla heidän verkkosivustoillaan oleviin tietoihin.

Tietyissä rajoitetuissa olosuhteissa kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja Ecolabin puolesta (esim. taustatarkistuksia, seulontaa jne. varten), vaikka tällainen kerääminen tapahtuu aina työsuhteesi tai hakemuksesi yhteydessä, ja sinulle on aina ilmoitettava keräyshetkellä, että kolmas osapuoli kerää tällaista tietoa.

Lopuksi, tiettyjä tietoja voidaan kerätä asiakkailta, yhteistyökumppaneilta tai muilta, joiden kanssa saatat olla tekemisissä työskennellessäsi Ecolabissa (esim. asiakaskyselyt suorituskyvyn arviointia ja vastaavia tarkoituksia varten).

MITEN ECOLAB KÄYTTÄÄ HENKILÖTIETOJA?

Tämän tietosuojailmoituksen ehtojen mukaisesti Ecolab käyttää yllä kuvattuja henkilötietojen luokkia useilla tavoilla. Ellei toisin mainita, yllä olevia tietoja voidaan käyttää mihin tahansa alla lueteltuihin tarkoituksiin. Nämä tarkoitukset eivät kata kaikkea, ja saatat saada myöhemmin ilmoituksen muista, tietyntyyppisistä käsittelyistä. Ecolab voi käyttää henkilötietojasi:

 • Selvittääkseen kelpoisuutesi työhön, mukaan lukien suosittelijoiden ja pätevyyden tarkistaminen
 • Hallinnoidakseen palkkaasi ja etujasi
 • Arvioidakseen pätevyyttä tiettyyn työhön tai tehtävään
 • Mahdollistaakseen työntekijöiden välisen viestinnän ja verkostoitumisen
 • Noudattaakseen soveltuvia työ- tai työsuhde-ehtoja
 • Ottaakseen yhteyttä muista rekrytointimahdollisuuksista
 • Antaakseen yleistä tietoa Ecolabista
 • Vastatakseen kyselyihisi ja pyyntöihisi
 • Käsitelläkseen työhön liittyviä vaateita (esim. työntekijän korvauksia ja vakuutuskorvauksia)
 • Tarjotakseen koulutusta tai muita kehitysvaatimuksia
 • Suorittaakseen suoritusarviointeja ja kurinpidollisia toimia
 • Ottaakseen yhteyttä hätätilanteessa
 • Noudattaakseen lakisääteisiä velvoitteita, mukaan lukien terveys- ja turvallisuusvaatimuksia sekä valtion virastojen tietopyyntöjä ja turvallisuustutkimuksia, tai arvioidakseen tai puolustaakseen oikeudellista vaatimusta
 • Kootakseen työntekijähakemistoja
 • Varmistaakseen yrityksen hallussa olevien tietojen tietosuojan
 • Hallitakseen henkilöstöresursseja, taloussuunnittelua, yrityksen vaatimustenmukaisuutta, sisäisiä tarkastuksia ja muuta hallintoa
 • Hallinnoidakseen sovelluksiamme, ohjelmistojamme ja sähköisiä järjestelmiämme
 • Parantaakseen työntekijöiden tyytyväisyyttä ja suorituskykyä
 • Estääkseen mahdollisesti vilpillisen, kielletyn tai laittoman toiminnan
 • Hallitakseen yleisesti kaikkia työsuhteen näkökohtia, mukaan lukien mutta ei rajoittuen työsuhteiden perustamiseen, ylläpitämiseen ja päättämiseen, yleisiin toimintoihin sekä hallinnollisiin, taloudellisiin ja henkilöstöön liittyviin tarkoituksiin
 • Muihin Ecolabin tarpeellisiin ja kohtuudella vaatimiin tarkoituksiin, joista saat myöhemmin ilmoituksen, jos kyseessä on olennainen poikkeama yllä mainituista tarkoituksista.

Soveltuvissa maissa työhakemuksen yhtäläiset mahdollisuudet -osiossa antamiasi tietoja käytetään yksinomaan yhtäläisten mahdollisuuksien seurantaan Ecolabin maailmanlaajuisessa yrityksessä. Ecolab ei käytä näitä tietoja markkinointitarkoituksiin.

Ecolab voi kerätä samanlaisia tai niihin liittyviä tietoja tai käyttää henkilötietoja samanlaiseen tai asiaan liittyvään tarkoitukseen tietyn lainkäyttöalueen lakien ja määräysten mukaisesti. Tarvittaessa lisätietojen keruusta ilmoitetaan ennen tiedonkeruuta. Lainkäyttöalueestasi riippuen sinulla voi olla rekisteröidyn oikeuksia, kuten poistaminen, korjaaminen tai käytön rajoittaminen. Tällaiset rekisteröidyn oikeudet ja lainkäyttöalueet silloin, kun niitä sovelletaan, on kuvattu alla. 

MITEN ECOLAB JAKAA HENKILÖTIETOJASI?

Voimme toimittaa mitä tahansa kuvatuista henkilötietojen luokista Ecolabin työntekijöille, konsulteille, tytäryhtiöille tai muille yrityksille tai henkilöille, jotta he voivat käsitellä tällaisia tietoja puolestamme työsuhteesi muodostamiseksi, hoitamiseksi tai lopettamiseksi. Tällaisissa tilanteissa edellytämme, että nämä osapuolet sitoutuvat suojelemaan tällaisten tietojen luottamuksellisuutta tämän tietosuojailmoituksen ehtojen sekä julkisen tietosuojailmoituksen ja kaikkien sisäisten tietosuojastandardien sekä asuinpaikkasi lainkäyttöalueen lakien ja määräysten mukaisesti.

Kun haet Ecolabin työpaikkaa, pääsy henkilötietoihisi on rajoitettu niille henkilöille, jotka sitä tarvitsevat työhakemuksesi harkintaa varten. Hakemuksesi käsittely saattaa edellyttää tietojesi siirtämistä Ecolabin henkilöille tai ryhmille asuinmaasi ulkopuolella. Jos tietoja siirretään asuinmaasi ulkopuolelle, siirtoon sovelletaan lainkäyttöalueesi tietosuojalakia ja tätä tietosuojailmoitusta

Tietojasi vastaanottavia osapuolia voivat olla:

 • Tytäryhtiömme ja vastaavat yhtiöt
 • Liikekumppanit, urakoitsijat ja kanavakumppanit, joita ei pidetä tytäryhtiöinä
 • Kolmannen osapuolen myyjät tai palveluntarjoajat, jotka tarjoavat tärkeitä palveluita ja ovat välttämättömiä työsuhteesi tai hakemuksesi tukemiseen ja/tai tiettyjen työhön liittyvien palvelujen tarjoamiseksi (mukaan lukien edellisessä osiossa kuvatut tarkoitukset)
 • Kolmannet osapuolet, jotka voivat tarjota ammatillista neuvontaa (esimerkiksi lakimiehet, pankkiirit, kirjanpitäjät)
 • Valtion virastot tai muut osapuolet oikeusprosessia tai muita pyyntöjä varten, jos laki sen sallii
 • Muut henkilöt tai kolmannet osapuolet, joiden kanssa olet pyytänyt meitä jakamaan tietoja.

Lukuun ottamatta yllä kuvattua, emme jaa henkilötietojasi muiden, kolmansien osapuolien yritysten kanssa kaupalliseen tai markkinointikäyttöön ilman suostumustasi tai muuten kuin osana tiettyä ohjelmaa tai ominaisuutta, jotka voit valita.

Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietoja: (i) siltä osin kuin meillä on vilpitön usko, että tällainen toimenpide on tarpeen sovellettavan lain noudattamiseksi; (ii) valvoaksemme oikeuksiamme ja/tai tehdäksemme tai puolustaaksenne vaatimuksia, jotka liittyvät työhösi Ecolabissa, suojellaksemme itseämme kaikilta vastuilta, puolustautuaksemme kaikilta vaatimuksilta, suojellaksemme minkä tahansa käyttäjän oikeuksia, omaisuutta ja henkilökohtaista turvallisuutta tai yleistä hyvinvointia; (iii) kun tietojen paljastaminen on tarpeen muiden henkilöiden turvallisuuden suojelemiseksi sovellettavien lakien mukaisesti (iv) vastataksemme oikeuden määräykseen, haasteeseen, etsintälupaan tai muuhun oikeudelliseen prosessiin lain sallimissa ja rajoittamissa rajoissa; (v) jos käymme läpi yritysmuutoksen, kuten sulautumisen, myynnin, hankinnan, selvitystilaan asettamisen tai koko omaisuutemme tai sen osan myynnin; tai (vi) on tarkoitettu muuhun tarkoitukseen, joka liittyy suoraan alkuperäiseen tarkoitukseen, jota varten henkilötiedot kerättiin. 

KUINKA KAUAN ECOLAB SÄILYTTÄÄ HENKILÖTIETOJASI?

Ecolab säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, eli yleensä työsuhteesi keston ajan sekä vähintään vuoden verran työsuhteen päättymisen jälkeen. Jos olet työnhakija, jonka hakemusta ei hyväksytä, voit suostua siihen, että Ecolab säilyttää tietojasi, jotta Ecolab voi pitää sinut ajan tasalla tulevista työllistymismahdollisuuksista, ja voit milloin tahansa tiedustella henkilötietojesi säilytysajan pituutta.

Tietyillä lainkäyttöalueilla henkilötietojesi säilytysaika voi vaihdella paikallisen lainsäädännön mukaan. Voit tiedustella asiaa esihenkilöltäsi tai ottaa yhteyttä Ecolabiin tässä kuvatulla tavalla oman lainkäyttöalueesi säilytysajan osalta. Lisäksi voimme säilyttää ja käyttää henkilötietoja siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi (esimerkiksi jos meidän on säilytettävä tietosi sovellettavien lakien noudattamiseksi), ratkaistaksemme kiistoja ja pannaksemme täytäntöön oikeudelliset sopimuksemme ja käytäntömme.

KANSAINVÄLINEN TIEDONSIIRTO

Jos olet Yhdysvaltojen ulkopuolella, erityisesti jos olet Kanadassa, Brasiliassa, Euroopan unionissa ("EU"), Euroopan talousalueella ("ETA"), Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikan tasavallassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai muissa maissa, joissa on samanlainen tietosuojalaki, huomaa, että me ja palvelimemme sijaitsemme Yhdysvalloissa. Kaikki meille antamasi tiedot voidaan siirtää ja käsitellä Yhdysvaltoihin tai muihin maihin ympäri maailmaa, joissa harjoitamme liiketoimintaa. Vaikka tähän voi kuulua tietojen vastaanottajia, jotka sijaitsevat maissa, joissa henkilötietojesi oikeussuoja saattaa olla alhaisempi kuin maassasi, pyrimme suojaamaan tietosi oman lainkäyttöalueellasi sovellettavien lakien mukaisesti ja jakamaan tietoja vain kolmansille osapuolille, jotka tarjoavat samanlaisen suojan. Osallistumalla ja antamalla henkilökohtaisia tietoja ja muita tietoja, joita Ecolab voi laillisesti kerätä, käsitellä, käyttää tai siirtää liittyen suhteeseesi Ecolabin kanssa, annat yksiselitteisesti suostumuksesi siihen, että tietojasi kerätään, käsitellään, käytetään ja siirretään tässä esitetyllä tavalla.

TIETOSUOJAOIKEUDET (EUROOPAN UNIONI JA VASTAAVAT LAINKÄYTTÖALUEET)

Jos asut EU:ssa tai vastaavalla lainkäyttöalueella, GDPR tai sen paikallinen vastaava laki saattaa antaa sinulle tiettyjä lainmukaisia oikeuksia. Erityisesti oikeuden tarkastella, korjata ja poistaa hallussamme olevia sinua koskevia henkilötietoja. Ecolab säilyttää henkilötietosi niin kauan kuin käytät palveluitamme tämän ilmoituksen säilytysosiossa kuvatulla tavalla, kunnes pyydät tällaisten henkilötietojen poistamista. Ecolabia pidetään rekisterinpitäjänä (tai vastaavana toimijana) henkilötietojesi suhteen. Löydät yhteystietomme tässä kuvatulla tavalla tai palvelun muista osista.

Tietyissä olosuhteissa sinulla on seuraavat tietosuojaoikeudet:

 • Oikeus tarkastella, päivittää tai poistaa henkilötietoja, joita meillä on sinusta.
 • Oikaisuoikeus. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietosi oikaisemista, jos tiedot ovat epätarkkoja tai puutteellisia.
 • Oikeus vastustaa. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.
 • Oikeus rajoittaa. Sinulla on oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Sinulla on oikeus saada kopio hallussamme olevista henkilötiedoista jäsennellyssä, koneellisesti luettavassa ja yleisesti käytetyssä muodossa.
 • Oikeus peruuttaa suostumus. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, jos olemme luottaneet suostumukseesi henkilötietojesi käsittelystä.

Jos haluat tehdä henkilötietojasi koskevan pyynnön, ota yhteyttä esihenkilöösi, HR:ään tai osoitteeseen dataprivacy@ecolab.com. Jos olet työnhakija, voit pyytää työnhakijatietojesi poistamista suoraan työnhakijaportaalissa, kun olet kirjautunut sisään hakijatilillesi.

Jos sinulla on kommentteja, kysymyksiä tai valituksia siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, toivomme, että otat meihin yhteyttä tässä kuvatulla tavalla, jotta voimme ratkaista asian. Lisäksi, jos olet ETA-alueella, voit tehdä henkilötietojesi käsittelyä koskevan valituksen valvontaviranomaiselle.

Seuraavat linkit voivat auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen:

 • Yhdistyneessä kuningaskunnassa sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetullewww.ico.org.uk
 • Sveitsissä sinulla on oikeus ottaa yhteyttä liittovaltion tietosuoja- ja tietovaltuutettuun (FDPIC): FDPIC
 • EU:ssa sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle tietosuojaviranomaiselle. Löytääksesi paikallisen viranomaisen, voit tarkistaa luettelon Euroopan tietosuojalautakunnan verkkosivustoltahttps://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
 • Etelä-Afrikassa sinulla on oikeus tehdä valitus tietojen sääntelijälle: https://www.justice.gov.za/inforeg/index.html
 • Brasiliassa sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle: (ANPD)
 • Argentiinassa sinulla on oikeus ottaa yhteyttä kansalliseen henkilötietojen suojaanPDP
 • Kanadassa sinulla on oikeus tehdä valitus Kanadan yksityisyydensuojavaltuutetun toimistoonOffice of the Privacy Commissioner in Canada
 • Japanissa sinulla on oikeus ottaa yhteyttä henkilötietosuojakomissioonhttps://www.ppc.go.jp/en/
 • Australiassa sinulla on oikeus tehdä valitus yksityisyydensuojavaltuutetulleAustralian Information Commissioner

 • Uudessa-Seelannissa voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoonwww.privacy.org.nz

Käsittelyn oikeusperusta

Jos olet ETA-alueella tai lainkäyttöalueella, joka edellyttää samanlaista oikeusperustaa käsittelyyn, oikeusperustamme tässä ilmoituksessa kuvattujen henkilötietojen keräämiselle ja käyttämiselle riippuu keräämistämme henkilötiedoista ja kyseisestä kontekstista, jossa niitä kerätään.

Saatamme käsitellä henkilötietoja, koska:

 • Se on tarpeen sinun ja Ecolabin välisen sopimuksen täyttämiseksi
 • Olet antanut meille luvan tehdä niin (soveltuvilla lainkäyttöalueilla)
 • Käsittely on meidän lainmukaisten etujemme mukaista rekisterinpitäjänä, kun oikeutesi eivät ohita tätä lainmukaista etua
 • Ecolabin on noudatettava lakia.

Jos tiettyjä arkaluonteisia henkilötietoja käsitellään nimenomaisen suostumuksesi perusteella, sinulla voi olla oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Voit tehdä niin ottamalla meihin yhteyttä tässä tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla. Jos on olemassa erilainen laillinen peruste, jonka perusteella voimme jatkaa henkilötietojesi käsittelyä suostumuksen peruuttamisen jälkeen, ilmoitamme sinulle tästä laillisesta perusteesta pyyntösi yhteydessä.

TIETOTURVA, TIETOJEN EHEYS JA TYÖNTEKIJÖIDEN VASTUU

Ecolab käyttää kohtuullisia toimenpiteitä suojellakseen Ecolabin hallussa olevia henkilötietojasi ja suojatakseen niitä katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, paljastamisen, muuttamisen ja tuhoamisen riskeiltä. Käytämme alan standardeja turvatoimia, jotka on suunniteltu suojaamaan kaiken työsuhteen aikana kerätyn tiedon turvallisuutta. Ecolab tarkistaa säännöllisesti turvatoimiaan varmistaakseen henkilötietojensa tietosuojan. Internetin tai mobiililaitteen kautta välitettävien tietojen turvallisuutta ei kuitenkaan voida koskaan taata. Emme ole vastuussa mistään Internetin kautta tapahtuvan viestinnän sieppauksesta tai keskeytymisestä tai tietojen muutoksista tai menetyksistä.

Olet vastuussa minkä tahansa salasanan, käyttäjätunnuksen tai muun todennuksen tietosuojan ylläpitämisestä, joka liittyy pääsyyn Ecolabin järjestelmien salasanalla suojatuille tai suojatuille alueille, joihin sinulla on asemasi perusteella pääsy. Suojellaksemme sinua ja tietojasi saatamme keskeyttää pääsysi kaikkiin Ecolab-järjestelmiin ilman erillistä ilmoitusta tutkinnan ajaksi, jos epäilemme tietoturvaloukkausta.

Ecolab tekee kohtuullisia varotoimia varmistaakseen, että henkilötietojasi käytetään vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tässä työntekijän ja työnhakijan tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla. Ecolab ryhtyy toimenpiteisiin varmistaakseen, että henkilötiedot ovat tarkoituksenmukaisia, tarkkoja, täydellisiä ja ajan tasalla. Ecolab kuitenkin luottaa siihen, että autat toimittamaan tarkkoja päivityksiä henkilötietoihisi.

MUUTOKSET TÄHÄN ILMOITUKSEEN

Ecolab varaa oikeuden muuttaa tätä tietosuojailmoitusta ajoittain, jotta se vastaa tarkasti säännöksiä ja tiedonkeruuperiaatteitamme. Kun tähän tietosuojailmoitukseen tehdään olennaisia muutoksia, Ecolab toimittaa sinulle tarkistetun ilmoituksen. Tätä työntekijän ja työnhakijan tietosuojailmoitusta on viimeksi muutettu elokuussa 2023.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja tästä tietosuojailmoituksesta tai Ecolabin tarjoamasta palvelusta, ota yhteyttä HR:ään tai Ecolabin tietosuojatiimiin osoitteessa: +1-844-880-8355 tai dataprivacy@ecolab.com.