Mikä on CLP?

CLP on asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (Classification, Labeling and Packaging). CLP-asetuksella laitetaan EU:ssa täytäntöön maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals). Harmonisoinnin tavoitteena on, että kemikaalien luokituksessa ja merkinnöissä käytettäisiin samoja periaatteita koko maailmassa sekä luodaan läpinäkyvää kommunikaatiota kemikaalien turvallisuusriskeistä työntekijöille niin käyttöturvallisuustiedotteiden kuin etikettienkin avulla.     

Mikä muuttuu?

Uudet varoitusmerkit ja muotoiluvaatimukset tuotteiden etiketeissä ja käyttöturvallisuustiedotteissa tekevät turvallisuusriskien tunnistamisesta ja ymmärtämisestä helpompaa.

Vanhat DPD-symbolit
Uudet CLP-piktogrammit

Mitkä ovat tärkeät päivämäärät, joista minun pitäisi olla tietoinen?

Alkaen 1. kesäkuuta 2015 kaikki kemikaalit tulee olla luokiteltu CLP:n mukaisesti (näin ollen tarjolla CLP-etiketti ja käyttöturvallisuustiedote Ecolabilta).

Alkaen 1. kesäkuuta 2017 kaikki tuotteet täytyy olla etiketöity CLP:n mukaisesti (vaikka jälleenmyyjillä tai loppukäyttäjillä saattaa olla vielä tuotteita vanhoilla merkinnöillä).

Miten Ecolab voi auttaa?

Ecolab ottaa käyttöön CLP:n vaatimat muutokset vaiheittain läpi tuotevalikoiman. On helppo tunnistaa milloin tuotteella on uusi etiketti. Heti kun tuotteella on CLP-etiketti, myös CLP-käyttöturvallisuustiedote on ladattavissa tältä internetsivulta. 

Back to Top