Puhdastilat

Kokenut cGMP-valmistaja

Olemme erikoistuneet apteekkien ja lääketieteellisten puhdastilojen vaatimusten täyttämiseen; niiden tarpeet ovat usein hyvin erilaisia verrattuna elektroniikkateollisuuden puhdastiloihin. Olemme kuuluisia innovaatioistamme, minkä puhdastilateollisuuden palkinnot todistavat. Tarjoamme teknistä asiantuntemusta ja laajaa prosessointikapasiteettia. Walesin huipputeknisissä tuotantotiloissa on useita luokan B, C ja D puhdastiloja, joiden ansiosta laitokset laajenevat ja kehittyvät jatkuvasti täyttääkseen uusimmat hyvän valmistuskäytännön (GMP) suositukset ja ylläpitääkseen korkeimpia mahdollisia tuotantostandardeja.

Laaja tekninen tukemme kattaa erikoistestauksen ja laatulaboratoriot, jotka toimivat hyvän laboratoriotavan periaatteiden mukaisesti. Testaamme ja arvioimme tuotantolinjan joka vaiheen ja tarjoamme paikan päällä tapahtuvia kelpuutustestejä asiakkaillemme. Tuemme heidän omia kelpuutusprosessejaan toimittamalla kattavat, sekä paikan päällä että riippumattomissa testeissä saadut, tekniset tiedot. Luottamuksellisuus, asiantuntemus ja korkeatasoinen tekninen tuki on saatavilla määritys- ja kelpuutusprosessin kaikissa vaiheissa.

Täysin valtuutettu

Meillä on BS EN ISO 9001:2000- ja BS EN ISO 13485:2003 –standardit ja noudatamme lääketieteellisten laitteiden direktiiviä 93/42/EEC steriilien ja ei-steriilien puhdastilatuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja toimituksessa. Pysymme uusien lakien ja säädösten tasalla ja biosidituotteemme käyvät aina läpi biosidituotedirektiivin mukaisen rekisteröintiprosessin.
Maailman tärkeimmät farmaseuttiset yhtiöt - joilla on itsellään hyvän valmistuskäytännön noudattamistodistus - sekä Englannin julkinen terveydenhoitojärjestelmä ja yksityissairaalat tarkistavat steriilit tuotantotilamme säännöllisesti.

Back to Top