Kosmetiikkatuotteiden valmistus

Kosmetiikkateollisuudella on paljon erityisiä puhdistustarpeita, jotka johtuvat nykyisissä kuluttajatuotteissa käytettyjen raaka-aineiden suuresta kirjosta. Ecolab tarjoaa sarjan CIP-, avoimille pinnoille tarkoitettuja tuotteita sekä oheistuotteita ja -menetelmiä, jotka optimoivat puhdistusprosessin parantaen tehokkuutta ja vähentäen kuluja. Tuotteiden lisäksi henkilöstölle annetaan koulutusta puhdistusmenetelmistä, tehdään CIP-auditointeja ja -diagnooseja, laaditaan puhdistussuunnitelmia ja tehdään vianmääritystä. Asiakkaan hyöty:

  • asiantuntemus kosmetiikkateollisuudessa vaadituissa puhdistusprosesseissa
  • asiantuntemus hienovaraisten tahrojen poistamisessa
  • laboratoriossa tehtävät räätälöidyt puhdistuskokeet parhaan puhdistussuunnitelman luomiseksi
  • koulutus hygieniamenetelmissä ja -tekniikoissa

  • puhdas, vaadittujen standardien mukainen tuotanto

  • vähemmän käyttökatkoja

Back to Top