Lääkeaineet, kosmetiikka, bioteknologia ja hienokemikaalit
blue/white pills

Lääkeaineet, kosmetiikka, bioteknologia ja hienokemikaalit

Lääkeaineiden, kosmetiikan, bioteknologian ja hienokemikaalien teollisuudessa on tiettyjä puhdistus- ja desinfiointihaasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan erityistä asiantuntemusta. Epätavalliset tahrat, kuten orgaaniset ja epäorgaaniset väriaineet ja O/W- ja W/O-emulsiot, edellyttävät erityistä puhdistuskemiaa ja tietotaitoa. Tuotantoprosessin tavoin puhdistus- ja desinfiointikäytännöt on hyväksyttävä, ja ne vaativat ylimääräisiä analyyttisiä tekniikoita.

Ecolab ymmärtää nämä erikoishaasteet ja tarjoaa valikoiman hyvän valmistuskäytännön mukaisia ratkaisuja, joilla taataan tiukkojen säädösten noudattaminen. Asiakkaan hyöty:

  • alan asiantuntemus optimoitujen puhdistusmenetelmien toimittamisessa, CIP-tarkastuksissa ja vianmäärityksessä
  • laboratoriossa tehtävät räätälöidyt puhdistuskokeet parhaan puhdistussuunnitelman luomiseksi
  • hygieniakäytäntöjen ja -tekniikoiden koulutus

  • yhdenmukainen ja tehokas tuotantoprosessi

  • vähemmän käyttökatkoja

Puhdistusvalidointi Online

Back to Top