Elintarvikkeiden valmistus

Elintarvikkeiden valmistus on laaja sektori, joka kattaa raaka-aineiden käsittelyn valmisruoiksi ja puolivalmisteiksi. Ruokamarkkinat ovat suuressa määrin paikallisia ja heijastavat paikallisia mieltymyksiä ja erikoisuuksia sekä etnistä vaihtelua.

Markkinoihin vaikuttavat myös erilaiset uudet tuotteet ja varastointiaikahaasteet. Tuotekehittely on nopeaa ja joskus lyhytikäistä, mikä tarkoittaa sitä, että uusia tuotteita valmistetaan usein ja prosessit ovat monimutkaisia. Uudet tuotantolinjat, nopeammat ja joustavammat tuotantomenetelmät, tehokkaampi toimitusketju ja lainsäädäntö asettavat suuret vaatimukset valmistajien laadunvarmistuskäytännöille. Erilaisten prosessien hallinta on työlästä ja se vaatii tiukkoja turvallisuusstandardeja ja säädeltyjä käytäntöjä. Kaikilla elintarvikkeiden valmistajilla on laillinen vastuu tuottaa terveellistä, laadukasta ja turvallista ruokaa. Näin ollen jokaisen toimipisteen hyvä hallinta ja valvonta ovat elintärkeitä. Niiden myötä kaikkia ruokaturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä hallitaan tehokkaasti ja johdonmukaisesti.

Yritys tällaisella monimutkaisella teollisuudenalalla tarvitsee rehellisen hygieniakumppanin –Ecolabin kaltaisen tunnetun ja luotettavan kumppanin. Kehitämme jatkuvasti ohjelmia ja palveluita, joilla voidaan taata jatkuva ruokaturvallisuus jokaisessa toimipisteessä ympäri maailman. Alkaen siitä, että työntekijä tulee laitokseen hygieniaportista, me

  • autamme laitosta noudattamaan sisäisiä ja lainsäädännöllisiä laatu- ja turvallisuusstandardeja
  • takaamme ympäristön ja henkilökohtaisen hygienian menetelmien toimivuuden
  • tarjoamme hallintatyökaluja, joilla tarkkaillaan kaikkia hygieniatoimia
  • tarjoamme innovaatioita, jotka vastaavat muuttuviin vaatimuksiin
Back to Top