Ecolab tarjoaa laajan sarjan desinfiointituotteita, joka kattavat kaikki elintarvike-, meijeri- ja juomatuotannon käyttökohteet, kuten CIP, COP ja manuaalinen käyttö. Tuotteet noudattavat paikallisia ja kansainvälisiä säädöksiä, ja ne ovat viranomaishyväksyttyjä.

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien pintojen desinfiointi on tärkeä vaihe kaikissa hyvää hygieniakäytäntöä (GHP) noudattavissa laitoshygieniaohjelmissa, kuten säädökset (EC) 852/2004 ja 853/2004 edellyttävät. Desinfiointiaineiden käyttöä säätelevät useat eri lait sekä koko teollisuudenalaa koskevat säädökset.

Desinfioinnin, hygieniaohjelman viimeisen vaiheen, tehokkuus on riippuvainen useasta muuttujasta:

  • Desinfiointia edeltävien vaiheiden tehokkuus
  • Tuotteiden käytön menetelmät ja tehokkuus
  • Käytetty desinfiointiaine
  • Desinfioinnin jälkeiset toiminnot, jotka voivat johtaa uudelleen kontaminaatioon.
Back to Top