Tartunnanaiheuttajille altistumisen minimointi edellyttää erinomaista ympäristönhallintaa, hyvää tilojen sanitointia ja mahdollisten taudinkantajien, kuten ihmisten, ajoneuvojen ja laitteiden, tiukkaa hallintaa.

Ecolab tarjoaa laajan desinfiointituotteiden sarjan, jolla voidaan hallita tautien leviämistä ja minimoida ristikontaminaatiot maatalousympäristössä.

Desinfioinnin, hygieniaohjelman viimeisen vaiheen, tehokkuus on riippuvainen useasta muuttujasta:

  • Puhdistusohjelmaa edeltävien vaiheiden tehokkuus
  • Tuotteiden käytön menetelmät ja tehokkuus
  • Käytetty desinfiointiaine
  • Desinfioinnin jälkeiset toiminnot, jotka voivat uudelleen johtaa saastumiseen
Back to Top