Filling Hygiene - täytön hygienia

Nykyaikainen kuluttaja- ja brändikeskeinen juomateollisuus edellyttää yhdenmukaista laatua ja makua, pitkää myyntiaikaa ja houkuttelevasti pakattuja ja hinnoiteltuja tuotteita. Valmistajat kasvatettavat valikoimaansa erottuakseen markkinoilla ja parantaakseen markkinaosuuttaan; kovan kilpailun ympäristö ei jätä tilaa virheille. Pienikin hygieniavirhe täyttöprosessissa voi vaarantaa brändin ja tuotteen turvallisuuden.

Ecolabin pitkäaikainen kokemus alalla auttaa minimoimaan riskit. Täyttö- ja korkituskoneiden huolellinen puhdistaminen ja desinfiointi ovat perusvaatimuksia mikrobikontaminaatioiden estämiselle. Ecolab ottaa  täyttöprosessin vakavasti ja tuemme asiakasta automaattisille, puoliautomaattisille ja manuaalisille järjestelmille tarkoitetuilla räätälöidyillä ohjelmilla.

Ecolab suunnittelee  räätälöityjä ratkaisuja kokonaiskustannusten alentamiseksi, eli veden, energian ja ajan hallintaa, kemikaalien käyttöä ja varastointia sekä jäteveden käsittelyä.

Back to Top