farmer with his cows

Mastiitin ennaltaehkäisy

Mastiitti on laajalle levinnyt tauti, joka aiheuttaa utareiden tulehdusta ja vähentää siten tuotetun maidon määrää sekä laskee laatua ja hintaa. Utaretulehdus aiheuttaa maailman maitotuotannolle vuosittain miljardien eurojen tappiot. Optimaalinen utare- ja ympäristöhygienia on tehokkain keino estää utaretulehdus. Eläinhygienian maailmanjohtajana Ecolab innovoi jatkuvasti alalla ja tarjoaa laajoja utaretulehduksentorjuntaohjelmia.

Modernin karjatalouden ensisijainen päämäärä on maksimoida eläinten terveys, optimaalinen tuotanto ja ruokaturvallisuus. Tämän päivän karjatilallisilla on vastassaan yhä vaativampia ruokaturvallisuuteen ja eläinten hyvinvointiin liittyviä säädösrajoitteita ja jatkuvasti kasvavat, erityisesti eläinten rehun ja lääkkeiden aiheuttamat kulut. Hyvät käytännöt ja ennalta ehkäisevä eläinhygienia lisäävät modernin karjanhoidon taloudellista ja ympäristöystävällistä kestävää kehitystä.

Ecolab tarjoaa ensiluokkaisia eläinten hygieniaratkaisuja, jotka täyttävät eläinten terveys-, hyvinvointi- ja ruokaturvallisuustarpeet tehokkaasti ja taloudellisesti.

Ontumisen torjunta

Ontuminen ja sorkkatulehdukset vaivaavat suurta osaa lypsykarjasta ja vaikuttavat hyvin haitallisesti eläinten hyvinvointiin, hedelmällisyyteen ja tuotantoon sekä aiheuttavat sairaudenhoitokuluja. Ontuminen on yksi kolmesta päätekijästä lypsylehmien ennenaikaiselle laumasta karsinnalle. Hoito on usein aikaa vievää, monimutkaista ja kallista. Aivan kuten utaretulehduksen kohdalla, ehkäisy on selvästi parempi ja taloudellisempi ratkaisu kuin hoito, ja juuri tätä silmällä pitäen Ecolab on kehittänyt ainutlaatuisia, moderneja ratkaisuja, jotka ovat käyttäjä- ja ympäristöystävällisiä.

Back to Top